STOWARZYSZENIE TRÓJWIEJSKA

AGT

 

 

Co to jest Akademia Głosów Tradycji?

 

Akademia Głosów Tradycji jest kontynuacją i rozwinięciem projektu „Wiosenne Głosy Tradycji”, realizowanego w 2015 roku w Gdyni. W ramach Akademii zostanie utworzona stała żeńska grupa śpiewająca polski repertuar tradycyjny, prowadzona przez Ewę Grochowską

 

Raz w miesiącu odbywają się weekendowe zjazdy, podczas których wraz z Ewą Grochowską  poznajemy i ćwiczymy pieśni z różnych regionów Polski. Uzupełnieniem zjazdów jest tzw. praca domowa, polegająca na spotkaniach grupy bez opieki muzycznej prowadzącej, w celu utrwalenia poznanego repertuaru. Repertuar Akademii został tak ułożony, aby grupa poznała pieśni z cyklu roku kalendarzowego i obrzędowości rodzinnej. Zajęcia zostały podzielone na dwa semestry, letni – od marca do lipca, zimowy – od września do grudnia. Po każdym semestrze uczestnicy Akademii Głosów Tradycji zaprezentują wybrane pieśni tradycyjne z poznanego repertuaru: w lipcu 2016 roku, podczas Festiwalu Globaltica oraz w grudniu 2016 w Teatrze Miejskim w Gdyni, na koncercie z  udziałem i pod opieką merytoryczną Ewy Grochowskiej. Pomysłodawczyniami i koordynatorkami Akademii Głosów Tradycji są Olga Krasoń oraz Katarzyna Rosińska. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Urzędu Miasta Gdynia.

Prezentacja po pierwszym semestrze miała miejsce na Festiwalu Globaltica, w Gdynii.
Zapraszamy na koncert wieńczący projekt!

 

 

 

Prowadząca zajęcia w Akademii Głosów Tradycji – Ewa Grochowska

Muzyk, nauczyciel śpiewu tradycyjnego, badacz tradycji muzycznych wsi polskiej i stylów wokalnych w muzyce tradycyjnej Europy Środkowo – Wschodniej.

W latach 2001- 2013 – uczennica wybitnego skrzypka ludowego Jana Gacy z Przystałowic Małych.

Główny obszar muzycznych zainteresowań – śpiew tradycyjny i muzyka instrumentalna centralnej i południowo – wschodniej Polski.

Badania poświęcone są gatunkom i stylom śpiewu tradycyjnego, składają się na nie: nagrania terenowe, kwerendy archiwalne i źródłowe, wyjazdy studyjne, działalność warsztatowa i koncertowa.

Związana obecnie m.in. z Forum Muzyki Tradycyjnej, Kapelą Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej, zespołem wokalnym Warszawa Wschodnia, zespołem „Tęgie Chłopy” (muzyka Kielecczyzny). Prowadzi także własny Zespół Śpiewaczy, specjalizujący się w śpiewie obrzędowym.

Jest autorką i realizatorką przedsięwzięć, poświęconych edukacji w zakresie tradycyjnej kultury muzycznej, współpracuje także z wieloma środowiskami w Polsce, których działania koncentrują się wokół muzyki tradycyjnej i kultury ludowej.

Opracowała autorską metodę pracy nad śpiewem tradycyjnym. Umiejętności w tym zakresie doskonali od 1999 r. Rozpoczynała pracę pod kierunkiem wybitnych specjalistów (folklorystów i etnomuzykologów – praktyków) z Polski i Europy Środkowo – Wschodniej. Najcenniejsze jednak są dla niej doświadczenia zdobywane podczas nauki u najlepszych „nauczycieli” tego stylu, czyli wiejskich śpiewaczek w Polsce (Mazowsze, Lubelszczyzna) i na Ukrainie (Polesie Równieńskie).

W swojej pracy i praktyce wykonawczej poszukuje także odpowiedzi na pytanie, dlaczego śpiewanie jest tak ważnym, intensywnym i głębokim doświadczeniem indywidualnym i wspólnotowym.

Jest pomysłodawczynią (wspólnie z Krzysztofem Butrynem) programu nauki tradycyjnego stylu gry na instrumentach muzycznych, pt.: „Złoty Talar – nieformalna edukacja muzyczna jako kapitał kulturowy” oraz kilku autorskich projektów, poświęconych nauce, rekonstrukcji i wykonawstwu tradycyjnych pieśni polskich.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 r. W 2014 roku zrealizowała drugi projekt stypendialny MKiDN pt.: „Głos, rytuał, wspólnota: tradycyjny śpiew obrzędowy”.

 

Audio/video:

https://soundcloud.com/olamhaba-1

https://www.youtube.com/channel/UCNxfXs8hX7t-7rH7o1Tnotw

 

 

 

Ewa_Grochowska_fot.P.Grochocki

 

 

 

 

 

Skład grupy: Natalia Ciesielska, Joanna Chęcińska, Natalia Chylińska, Katarzyna Dmoch, Joanna Gostkowska-Białek, Bogusława Jasek, Anna Krawiec, Joanna (Zosia) Legeżyńska, Justyna Mazurkiewicz, Agnieszka Rusakiewicz, Beata Szalkowska, Monika Masalon oraz koordynatorki: Olga Krasoń i Katarzyna Rosińska.

 

 

Program Akademii Głosów Tradycji

 

Podczas spotkań śpiewaczych uczestniczki zapoznają się z pieśniami tradycyjnymi z następujących regionów etnomuzycznych: Lubelszczyzna i wybrane mikroregiony Polski południowo-wschodniej, Małopolska północna i południowe Mazowsze, wybrane mikroregiony Polski centralnej i północno-zachodniej (sieradzkie, łęczyckie, łowickie, Kujawy) oraz  (Suwalszczyzna).

Program letniego semestru przedstawia się następująco:

  • Marzec: pieśni zwyczajów i obrzędów zapustnych,pieśni wielkopostne i wielkanocne, wprowadzenie do specyfiki śpiewu obrzędowego
  • Kwiecień: pieśni zalotne, liryka miłosna, wprowadzenie do specyfiki form przyśpiewkowych
  • Maj: pieśni “leśne”i “ polne”, czyli śpiew i przestrzeń, pieśni związane z kultem maryjnym
  • Czerwiec: kołysanki, folklor dziecięcy i dla dzieci, wprowadzenie do śpiewu weselnego
  • Lipiec:wesele, pieśni obrzędowe i liryka weselna, pieśni żniwne

 

Program semestru jesienno-zimowego:

  • Wrzesień: przyśpiewki, pieśni “do tańca”, kontynuacja śpiewu weselnego
  • Październik: pieśni narracyjne, opowieści i ballady
  • Listopad: pieśni pogrzebowe, pieśni do i o Świętych, kontynuacja pieśni narracyjnych
  • Grudzień: kolędy i pastorałki, zwyczaje i formy kolędnicze..

 

Jak będziemy pracować?

Warsztaty śpiewu tradycyjnego z elementami emisji i higieny głosu są dedykowane pracy nad techniką śpiewu tzw. otwartym głosem, charakterystyczną dla śpiewu wiejskiego w kulturach tradycyjnych.

W programie zajęć znajdzie się praca nad emisją i higieną głosu, ekspresją głosowo – muzyczną, koordynacją fizyczno – oddechową, tembralnością i całą grupą zjawisk, związanych z formowaniem i artykulacją dźwięku, intonacją, energetyką, współbrzmieniem w grupie śpiewaczej. Dużo uwagi poświęcimy kształtowaniu prawidłowych i pożytecznych nawyków emisyjnych, ważnych nie tylko w śpiewie, ale także w codziennym posługiwaniu się aparatem mowy. Zajęcia są nie tylko procesem opanowywania konkretnego repertuaru pieśniowego, ale przede wszystkim pracą nad stylem wokalnym oraz poszerzaniem wiedzy o kompetencjach kulturowych, niezbędnych do zrozumienia specyfiki śpiewu wiejskiego, jego funkcjonalności i zawartości symbolicznej.

Celem zajęć jest przygotowanie (teoretyczne i techniczne) do wejścia w specyfikę śpiewu tradycyjnego, zachęta do poznania i zgłębiania walorów swojego głosu, metodyczna praca nad techniką wokalną w śpiewie solowym i grupowym. Pieśni, nad którymi będziemy pracować pozwolą przyjrzeć się różnorodności tematów i form muzycznych w wybranych regionach Polski.

 

Kontakt i informacje

Olga Krasoń

Katarzyna Rosińska

glosytradycji@gmail.com

www.facebook.com/akademiaglosowtradycji/

www.trojwiejska.pl/agt

 

 

 

REKRUTACJA:

Oczekiwania wobec uczestników

Gotowość na uczenie się “ze słuchu” (bez zapisu nutowego) oraz aktywny udział w ćwiczeniach emisyjnych i fizycznych i samodzielną pracę poza planowymi godzinami zajęć. Mile widziany jest też dobry humor, odrobina dystansu do siebie samego i przyjazne nastawienie wobec innych uczestników zajęć.

Ilość miejsc: 15

Zapraszamy osoby o różnym poziomie zaawansowania w pracy nad śpiewem tradycyjnym.

 

 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza:

 

 

 

O przyjęciu do grupy decydować będzie doświadczenie, motywacja oraz chęć regularnej, całorocznej pracy.

Prosimy o przemyślenie swojej decyzji!

Udział w warsztatach jest płatny. 200zł  (po 100zl za semestr).

O zakwalifikowaniu się do grupy powiadomimy uczestniczki drogą mailową do dnia: 15.03.2016

 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

Regulamin Akademii Głosów Tradycji

 

 

Miejsce spotkań

O miejscu spotkań uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

 

Terminy i godziny spotkań

Terminy zjazdów – semestr letni:

19 – 20.03.2016

2 – 3.04.2016,

7 – 8.05.2016,

18 – 19.06.2016

16 –17.07.2016

18 – 20/21.07.2016 (popołudniowe próby i koncert na Festiwalu Globaltica)

 

Terminy zjazdów – semestr jesienno- zimowy: w przygotowaniu!

 

Rozkład godzin zjazdów przedstawia się następująco:

Sobota: 11:00 – 18:00 (6h + 1h przerwa)

Niedziela: 11:00 – 15:00 (4h)

 

4-godzinne spotkania utrwalające materiał pomiędzy zjazdami będą odbywały się po południu w ciągu tygodnia, po uzgodnieniu terminu z grupą.

 

 

ZNAJDZ NAS!