Trójwiejskie Archiwum Cyfrowe

Dostępne w sieci archiwum było marzeniem Stowarzyszenia Trójwiejska od lat. Nagromadzone niezliczone nagrania, udokumentowane rozmowy, zdjęcia i filmy związane z pieśniami, tańcami i żywą tradycją wsi z Kurpi, Kociewia czy Kaszub zbyt długo zalegały w przestrzeniach naszych dysków. Przyszedł czas, aby się nimi podzielić. Aby pozwolić tradycji żyć dalej i trwać w pamięci kolejnych osób.

Materiały z Kurpi zbieramy od 2010 roku. Ich opracowanie oraz przywrócenie strony archiwum do życia i jej rozbudowę zawdzięczamy ogólnopolskiemu projektowi Akademia Kolberga. Projekt ten jest realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej.

Materiały z Kociewia zbierane były w ramach projektu „Kalejdoskop – Pamięć i Muzyka” realizowanego w roku 2016 przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Urzędu Miasta Pelplin. W trakcie tego projektu powstał szkielet strony archiwum.

Materiały z Kaszub zbieramy od stosunkowo krótkiego czasu. Teren ten jest bogaty w śpiewaków pogrzebowych, bo zwyczaj śpiewania Pustych Nocy jest jedną z najbardziej żywych tradycji w regionie. Spotkaliśmy tam także na prawdę Ostatnich Wiejskich Muzykantów – z jeszcze „przedwojenną gwarancją”.

Wejście do archiwum: TRÓJWIEJSKIE ARCHIWUM CYFROWE